Alcoholvergiftiging

Bij een alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog dat je bewusteloos of in coma kan raken.

Iemand kan een alcoholvergiftiging oplopen vanaf 4 promille (promillage is de maat die de concentratie in het bloed aangeeft). Dit bereik je door meer dan 20 glazen alcohol in een paar uur te drinken. De kans op bewusteloosheid is dan groot. Er is sprake van levensgevaar.

Bij 5 promille kun je in coma raken. Uiteindelijk kan het zenuwstelsel zo sterk worden verdoofd dat ook het ademhalingscentrum verlamd raakt. Dit is dodelijk. 

Aantal glazen verschilt per persoon
Het aantal glazen waarbij iemand een alcoholvergiftiging oploopt, verschilt per persoon. 20 glazen in een paar uur is een gemiddelde. Het is ook afhankelijk van:

  • geslacht, lengte en lichaamsgewicht
  • de snelheid van drinken: hoe sneller, hoe groter het gevaar op een vergiftiging
  • aanwezigheid van voedsel in je maag (een volle maag kan het risico iets verminderen)

Jongeren en kinderen lopen meer risico op een alcoholvergiftiging
Dat komt vooral door hun lichaamsgewicht en hun lengte. Hoe kleiner het lichaam, hoe minder lichaamsvocht je hebt, hoe sneller het alcoholpromillage oploopt, waardoor de kans op een alcoholvergiftiging verhoogd wordt. De onvolgroeide organen van kinderen zijn extra kwetsbaar voor de giftige eigenschappen van alcohol zodat eerder schade wordt veroorzaakt.
Ook vrouwen lopen meer risico dan mannen omdat ze over het algemeen minder wegen en minder lichaamsvocht hebben.

Wat kun je doen als iemand een alcoholvergiftiging heeft?
Als iemand zoveel alcohol heeft gedronken dat er gevaar is voor zijn of haar leven, volg dan de volgende EHBO-tips op:

  • schakel bij twijfel altijd professionele hulp in, bel 112 en vertel wat het slachtoffer heeft gebruikt als je dat weet
  • stel het slachtoffer gerust
  • breng het slachtoffer naar een koele en rustige ruimte
  • plaats het slachtoffer op een deken als hij op een koude ondergrond ligt
  • breng een bewusteloos slachtoffer in een zijligging wegens bedreigde ademhaling en grote kans op braken
  • maak nooit verwijten over het gebruik van alcohol en/of andere middelen
  • laat een vertrouwd persoon bij het slachtoffer, dat werkt kalmerend