Anoniem chatten

Leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt van een zorginstelling, maak je met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. In formele taal zijn dat de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij VNN.

Algemene leveringsvoorwaarden GGZ

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar VNN en ook jij zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt ook wat er wettelijk geregeld is.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Lees ook over je rechten als cliënt van VNN in de privacyverklaring en waar je terecht kunt met klachten