Wachttijden in de GGZ en verslavingszorg

Anoniem chatten

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is groot. Van de 17 miljoen Nederlanders krijgt 43% ooit te maken met een psychische aandoening. Ruim een miljoen mensen krijgt behandeling in de ggz. Onze bevlogen professionals zetten zich in om de best mogelijke zorg te bieden aan de toenemende stroom patiënten. De wachttijden zijn een hardnekkig probleem waar patiënten onder lijden. Dit gaat ons aan het hart. Voor het duurzaam terugdringen van de wachttijden zijn het wegwerken van de personeelstekorten (er zijn honderden vacatures) en het tegengaan van de regeldruk (33% van alle zorgtijd gaat naar administratie) onontbeerlijk.

Wachttijden en arbeidsmarktkrapte zijn er niet alleen in de ggz; ook in de overige zorg speelt dit probleem. We werken keihard aan het terugdringen van de wachttijden door samenwerking in de regio, innovatie (online behandeling) en het verbeteren van de afstemming tussen intake, diagnostiek en behandeling.
Ook VNN zet zich extra in op het opschonen van wachtlijsten en het delen van goede voorbeelden, waardoor we van elkaar kunnen leren.

Zie voor meer informatie de actuele wachtlijst van VNN