Beschermd Wonen van Nieuw-Amsterdam naar Emmen

Anoniem chatten

7 april 2018

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) gaat vanuit De Breehof in Nieuw-Amsterdam verhuizen naar de Kop van Zuid op het ziekenhuisterrein aan de Boermarkeweg in Emmen. Op deze locatie zal VNN vanaf november mensen met verslavingsproblemen begeleiden en behandelen in een beschermde omgeving. Ook de zorgvoorzieningen van VNN die nu nog aan de Parallelweg zijn gevestigd, gaan op termijn over naar De Kop van Zuid, zodat vanaf één locatie gewerkt wordt.

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, die al lang geprobeerd hebben om te genezen van hun verslaving. Het is ze ondanks deze wens nog niet gelukt om helemaal te stoppen met drinken en/ of drugsgebruik. Door hun kwetsbaarheid is een zelfstandige woonomgeving nog niet mogelijk.

VNN verlaat De Breehof omdat deze huisvesting niet meer aan de eisen voldoet is gebleken uit het huisvestingsonderzoek. Op de nieuwe locatie heeft VNN 25 kamers met 24-uursbegeleiding.VNN verwacht vanaf de Kop van Zuid de cliënten beter te kunnen ondersteunen.

Inloopbijeenkomst
De Erkende Overlegpartners (EOP’s) en de omwonenden van het ziekenhuisterrein (deel centrum en deel Angelslo) zijn per brief geïnformeerd over de plannen van VNN. Iedereen is uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst die op woensdag 11 juli van 17.00 tot 20.00 uur wordt gehouden in het Atrium van het Esdal College aan de Oosterstraat. 

Centrumgemeente Beschermd Wonen
De gemeente Emmen is als centrumgemeente voor Beschermd wonen verantwoordelijk voor het bieden van opvang voor mensen met een psychische beperking. Cliënten wonen bij VNN en krijgen ondersteuning bij o.a. schulden, dagbesteding en herstel van het normale leven. De cliënten van VNN volgen naast de behandeling ook dagbesteding. Beschermd wonen is vrijwillig.

Bestemmingsplan
Het geldende bestemmingsplan op het ziekenhuisterrein staat ‘zorg’ en ‘maatschappelijke doeleinden’ toe. De gemeente is daarom van plan om de Omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag daarvoor door VNN wordt op donderdag 5 juli gepubliceerd. Iedereen kan binnen 6 weken een zienswijze indienen.

Leger des Heils
Ook het Leger des Heils heeft de wens om de maatschappelijke opvang vanuit de Breehof te verplaatsen naar Emmen, zodat de opvang voor dak- en thuisloze mensen beter bereikbaar is en zij dichter bij voorzieningen in het centrum zitten. Het Leger des Heils zit in de afrondende fase van de gesprekken met de eigenaar over de aankoop van het pand aan de Weerdingerstraat 204. Zodra dit proces is afgerond, zal het Leger des Heils de omwonenden informeren middels een brief. Ook zal er gelegenheid gecreëerd worden om met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantieperiode.