Een steuntje in de rug

Anoniem chatten

VNN start een deeltijdbehandeling voor jongeren in de stad Groningen. De behandeling wordt ingezet als overgangsperiode na een ambulante of klinische detox of behandeling. De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 23 jaar die gestopt zijn met middelengebruik maar een extra steuntje in de rug nodig hebben om dat vol te houden.

Voorkomen van terugval
De deeltijdbehandeling bestaat uit een programma van 3 middagen per week. Centrale thema's zijn het voorkomen van terugval, het ontwikkelen van assertiviteit en leren omgaan met emoties. Daarnaast is er aandacht voor het herstellen of ontwikkelen van een sociaal netwerk en een gezonde leefstijl.

Toeleiding naar werk
De deeltijdbehandeling wordt gegeven in het gebouw van WerkPro aan de Protonstraat. Dit biedt mogelijkheden op het gebied van dagbesteding en toeleiding naar werk. Op de locatie is onder andere een kringloop en een fietsenwerkplaats aanwezig evenals verschillende sportfaciliteiten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janneke Tuinenga, teammanager Jeugd Groningen & Drenthe, via  j.tuinenga@vnn.nl

Lees ook over de Deeltijdbehandeling van VNN