Platform voor duurzaam herstel

Anoniem chatten

Het platform MIND Verslaving is gestart om mensen met verslaving en hun naasten meer in contact te brengen. De staatssecretaris van het ministerie van VWS, Paul Blokhuis, deed de officiële lancering.

Het platform MIND Verslaving is een initiatief van MIND en Stichting het Zwarte Gat, de organisatie van cliëntenraden in de verslavingszorg en vertegenwoordiger van mensen met een verslavingsprobleem. Stichting Naast doet ook mee en vertegenwoordigt daarmee de naasten van mensen met een verslaving.

Sociaal netwerk
De initiatiefnemers willen met het platform mensen voorzien van informatie en onderlinge steun, zodat er een beter perspectief ontstaat op behandeling en een duurzaam herstel. Nu is het taboe op verslaving nog groot en veel verslaafden vallen na behandeling toch weer terug. Dat komt vaak omdat het niet lukt om weer een sociaal netwerk op te bouwen, contact met vrienden of familie te herstellen en werk of dagbesteding te vinden.

Op de website MIND Verslaving staan ervaringsverhalen van mensen die worstelen met een verslavingsprobleem. Ook staan er ervaringen van familieleden en naasten en antwoord op de vraag: wat heeft hen geholpen bij herstel?