Gabriël Anthonio vertrekt bij VNN

Anoniem chatten

Gabriël Anthonio heeft bijna zes jaar de functie van Voorzitter Raad van Bestuur bij VNN bekleed en vertrekt per 1 oktober.

In deze periode heeft hij met zijn directieteam en alle medewerkers richting, vorm en inhoud gegeven aan VNN.

  • De richting is die van kwaliteitsontwikkeling en groei.
  • De vorm is die van verbreding en versterking van de samenwerkingsverbanden.
  • De inhoud is die van een brede, meervoudige kijk op de mens en zijn of haar herstel. De missie is onveranderlijk sterk gebleven: VNN biedt perspectief op een ander leven, een leven zonder verslaving.

Kenmerkend voor Anthonio is dat hij korte lijnen in de organisatie heeft aangehouden, hij makkelijk benaderbaar is en zoveel als mogelijk zaken horizontaal in de organisatie heeft belegd. Collega’s en medewerkers hebben dan ook altijd veel ruimte van hem gekregen en ervaren. Het inzetten en opkomen voor de doelgroep is naast zijn inzet als bestuurder ook zichtbaar geworden in meerdere artikelen en boeken zoals “Samen Soep Maken” en “Noordwaarts.” In zijn part time lectoraat en hoogleraarschap aan de NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen bij Sociologie legde hij geregeld de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk binnen VNN. Zijn betrokkenheid bij de doelgroep is ook in de oprichting van het Noodhulp Fonds voor materiële steun aan de doelgroep en hun naasten zichtbaar geworden.

Gabriël Anthonio: “Een organisatie verder brengen en groei realiseren is afhankelijk van het directieteam en vooral de hele organisatie. Je moet een beetje geluk hebben, die ruimte die er is zien en naar je toe halen. Wat hebben we samen veel kunnen bereiken. Je doet het vooral samen. Het ging ook met vallen en opstaan. Maar de lijn, de positieve ontwikkeling van de organisatie hebben we consequent vast weten te houden. Ik kijk met genoegen en dankbaarheid op mijn periode bij VNN terug.”

Naast het leiding geven aan VNN heeft Anthonio bijgedragen aan het instellen van het Lectoraat, Verslavingskunde en Forensische Zorg aan de Hanze Hogeschool en is hij medeoprichter van het noordelijke netwerk van Ggz instellingen, het Tjaarda Beraad. Tevens heeft hij diverse landelijke rollen vervuld zoals medeoprichter van Verslavingskunde Nederland (VKN), is hij voorzitter van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) geweest, lid van het bestuur van de SVG Verslavingsreclassering en voorzitter van het Waarden Netwerk Verslaving & Leefstijl bij VKN/Ggz Nederland. Anthonio zal de komende tijd nog actief betrokken blijven bij het Nieuw Hoog Hullen Fonds, waar het Noodhulp Fonds is ondergebracht en bijdragen aan de oprichting van een bijzondere leerstoel ‘Verslavingskunde en Leefstijl’ voor een bijzonder hoogleraar.

Gabriël Anthonio gaat per 1 oktober als Partner bij de Galan Groep zijn loopbaan vervolgen. De maand september zal in het teken staan van overdracht en afbouw bij VNN.

De Raad van Toezicht is inmiddels begonnen met de procedure van zijn opvolging.