Blended training 'Oplossingsgericht werken bij overmatig middelengebruik'

Anoniem chatten

Deze training is bedoeld voor professionals die te maken hebben met cliënten waarbij mogelijk sprake is van verslavingsproblematiek. In deze training leren we middelengebruik bespreekbaar te maken vanuit een oplossingsgerichte houding en de cliënt te ondersteunen bij het bereiken van zijn gewenste toekomst. Dit door hem bewust te maken van eigen krachtbronnen, hem te ondersteunen hiervan gebruik te maken en een eerst volgende stap helpen zetten.

De training is praktijkgericht. Het theoriegedeelte wordt in een e-learningsmodule aangeboden en wordt individueel gevolgd. Vervolgens is er in de trainingsgroep ruimschoots gelegenheid om situaties te oefenen en in te gaan op vragen van deelnemers. 

Doelstelling
Het verbeteren van communicatie met cliënten en cliënten ‘helpen zichzelf verder te helpen’ vanuit het Oplossingsgericht Werken.

Resultaat
De deelnemer:

 • kent de doelstelling en het gedachtegoed van oplossingsgericht werken
 • kent de basishouding van oplossingsgericht werken en kan deze toepassen
 • kan krachtbronnen van de cliënt (helpen) herkennen en de cliënt stimuleren om gebruik te maken van zijn eigen krachtbronnen
 • gebruikt oplossingsgericht taalgebruik in zijn gesprekken
 • helpt de cliënt zijn vertrouwen op en inzicht in eigen kunnen vergroten
 • kan de gewenste toekomst van de cliënt helpen verwoorden en ondersteunen hoe deze te bereiken
 • kan de geleerde vaardigheden en technieken in het dagelijks professioneel handelen toepassen en waarborgen

Doelgroep
Professionals van organisaties die in direct contact staan met cliënten die alcohol of drugs gebruiken, of waarbij sprake is van andere verslavingsproblematiek.

Inhoud

 • Principes en basishouding van Oplossingsgericht Werken
 • Basisvaardigheden van Oplossingsgericht Werken
 • Bewuste oplossingsgerichte keuzes maken bij eigen professioneel handelen

Werkvormen
E-learning; training in groepsverband; casuïstiekbespreking; rollenspel.

Voorbereiding op de groepstraining
Het is verplicht om vooraf aan de groepstraining de e-learning-module te doorlopen: ‘Oplossingsgericht Werken - inleiding’ van de GGZ-Ecademy. We gaan er van uit dat u via uw eigen instelling toegang heeft tot dit leerportaal. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact met ons opnemen.
Zie voor meer informatie GGZecademy

Duur en locatie
De groepstraining duurt 1,5 dag en vindt plaats op een locatie in de stad Groningen.
Daarnaast heeft u tijd nodig voor het doorlopen van de module via e-learning.

Kosten
€  310,- per deelnemer

Accreditatie
Voor het doorlopen van de e-learning module en de groepstraining is accreditatie toegekend:

E-learning
Zie het overzicht voor actuele accreditatiepunten voor de e-learning

Klassikale training

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (verpleegkundigen): 10 punten
 • Registerplein: 16 punten voor GGZ agogen, Sociaal agogen, Maatschappelijk Werkers en Sociaal Juridisch Dienstverleners
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 10 punten
 • SKJ: 9.5 punten
 • ABAN: 9 punten

Data, locatie en aanmelden
Zie de meest actuele informatie over deze training onze agenda.

Vragen?
Training & nascholing, telefoon 088 234 34 34.