• VNN en het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
  • Alert! In Nederland is hasj en wiet in omloop dat is vervuild met MDMB-4en-PINACA. Lees hier meer over de vervuilde cannabis.

Je kind en alcohol

Anoniem chatten

Hoe omgaan met alcohol?

Jongeren verdragen alcohol slechter dan volwassenen. Ze zijn nog in de groei, wegen minder en zijn kleiner. De effecten van alcohol voelen ze hierdoor sneller en heviger. Uit onderzoek blijkt dat vroeg beginnen met drinken de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd vergroot.

Stel het eerste drankje uit

Zorg dat jouw kind het eerste drankje met alcohol zo lang mogelijk uitstelt. In ieder geval tot hij of zij 18 jaar is.
Drinken op jonge leeftijd brengt namelijk te veel risico's met zich mee.
Als ouders kun je het drinkgedrag van je kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. De belangrijkste tips zijn:

  • Praat met je kind over alcohol
  • Stel regels
  • Geef het goede voorbeeld
  • Blijf op de hoogte van wat je kind doet

Lees ook alle tips voor ouders over hoe jij je kind om leert gaan met alcoholgebruik.

Meer informatie over jouw kind en NIX18

Meer weten over hoe je het beste met je kind om kunt gaan als hij oBlad van NIXf zij alcohol wil drinken en nog geen 18 is? Download dan het Blad van NIX.. Dit magazine maakt ouders op een leuke manier wijzer over de achtergrond en het waarom van NIX18. Met de laatste inzichten op het gebied van schadelijkheid, een Puberhandleiding en tips en tricks om op een goede manier het gesprek aan te gaan en regels te stellen, ook in moeilijke situaties.

Of wil je meer weten over de regel NIX18? Neem dan contact op met VNN.