Alcohol en de gevolgen op het werk

Overmatig alcoholgebruik en problemen op het werk

Drankgebruik voor, op of na het werk veroorzaakt economische schade door verzuim, bedrijfsongevallen, productiefouten, onvoldoende functioneren en verslechtering van de werksfeer. Uit het onderzoek Alcohol en Werk bleek dat  21% van de gehele werkende beroepsbevolking overmatig drinkt en dat bij 5% van de werkende beroepsbevolking zelfs sprake van ernstige problemen.  Deze werknemers:

  • verzuimen vaker (tot 6 keer meer)
  • hebben meer kans op een ongeval (1 op de 7 bedrijfsongevallen hangt samen met alcoholgebruik voor of tijdens het werk)
  • daling van de arbeidsproductiviteit

Behalve op de gezondheid en veiligheid heeft (overmatig) alcoholgebruik ook een nadelig effect op de kwaliteit van het werk, de relaties met collega's en klanten en leidt het vaak tot problemen (ruzies, vechtpartijen, rijden onder invloed) met politie en justitie.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) wordt regelmatig benaderd door bedrijven en organisaties met de vraag om beleidsadviezen op dit terrein. Voor contact, bel met Voorlichting & Preventie in uw regio.