Stageplekken bij VNN

Anoniem chatten

Stages

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) biedt stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen. Studenten lopen stage bij verschillende teams van VNN, in de hulpverlening of bij de ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld P&O of Communicatie.
VNN biedt stagemogelijkheden om:

  • toekomstige beroepskrachten de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen. VNN voelt zich daar maatschappelijk verantwoordelijk voor.
  • extra onderzoek te laten verrichten naar organisatie- of zorgvraagstukken (d.m.v. onderzoekstages).

Stageplaats aanvragen
De beschikbare stageplekken van VNN staan in het stage-overzicht. In de stagevacatures staat meer informatie over de afdeling, werkzaamheden en hoe je kunt solliciteren. Voor vragen kun je mailen naar stage@vnn.nl

Voorwaarden stage
Je kunt twee keer per jaar instromen voor een stage: in september en in februari. Een stage in de hulpverlening duurt minimaal 5 maanden. Je werkt minimaal 20 uur per week.

Stageplekken bij VNN
In de hulpverlening biedt VNN voornamelijk stageplaatsen aan voor studenten van de opleidingen:

  • Verpleegkunde, niveau 4 en 5
  • Social Work, niveau 5 (Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;)
  • Sociaal Juridische Dienstverlening, niveau 5;
  • Ervaringsdeskundige in de Zorg, Associate degree.

Wij bieden ook stageplaatsen aan voor studenten van de wetenschappelijke opleiding psychologie. Deze plaatsen worden in samenwerking met de RUG ingevuld. De sollicitatieprocedure voor deze plaatsen verloopt uitsluitend via de RUG.

Een enkele keer is er een stageplaats voor studenten van de HBO-opleidingen:

  • PMT (Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogiek)
  • Creatieve Therapie

Verslavingszorg Noord Nederland heeft geen mogelijkheid voor werkleerplaatsen (BBL).

Stageplekken voor onderzoek binnen VNN
Binnen VNN is het mogelijk een onderzoekstage uit te voeren. Studenten voeren hun onderzoek uit naar uiteenlopende zorggerelateerde onderwerpen. Ze worden daarbij begeleid door de onderzoeksafdeling van VNN. Er zijn mogelijkheden voor het doen van onderzoek binnen VNN voor HBO-studenten van bijvoorbeeld de opleidingen Verpleegkunde en Social Work. Daarnaast hebben wij ook regelmatig mogelijkheden voor studenten van wetenschappelijke opleidingen zoals Psychologie en Sociologie.

0 Stage(s) gevonden

Werken als GZ-psycholoog bij VNN

Anouk Smilde

Anouk Smilde: 'Voordat ik met VNN in aanraking kwam, was verslavingszorg een soort niemandsland voor me. Ik was al enige tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg in verschillende organisaties en vanuit verschillende functies. Daarin ben ik weinig verslaving tegengekomen. Op een specialistische polikliniek bij een ggz-instelling waar ik als PIOG begon, herinner ik me een cliënt ...