• Maatregelen VNN in het kader van het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
Anoniem chatten

Arbeidsvoorwaarden

VNN heeft voor haar medewerkers goede arbeidsvoorwaarden. Deze zijn geregeld in de (CAO GGZ). Medewerkers van VNN ontvangen in december een eindejaarsuitkering. Voor de pensioenvoorziening worden medewerkers van VNN opgenomen in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor verzekerden bij IZZ geeft VNN een werkgeversbijdrage op de aanvullende zorgverzekering. Bij gebruik van openbaar vervoer worden de reiskosten woon-werkverkeer voor de medewerkers volledig vergoed.

Secundaire regelingen
VNN heeft een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Er wordt gewerkt met het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden. Dit biedt de medewerker de mogelijkheid zelf keuzes te maken in de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket, waardoor de medewerker werk en privé beter kan combineren en fiscale faciliteiten kan benutten.  

Het meerkeuzesysteem van VNN biedt: 

  • Collectieve verzekeringen bij Univé

  • Collectiviteitskorting bij zorgverzekeraar Menzis en De Friesland

  • Verkoop bovenwettelijke vakantie-uren en aankoop extra vakantie-uren

  • Fiscale regelingen: uitruilregeling voor reiskosten woon-werkverkeer, fietsenplan, vakbondslidmaatschap, contributie beroepsorganisaties en bedrijfsfitness