Verwijzen naar VNN

Anoniem chatten

Als u als huisarts, specialist of andere verwijzer besloten heeft uw cliënt te verwijzen voor hulp bij verslaving of afhankelijkheid van middelen, zijn er 2 mogelijkheden:  

BasisGGz VNN
Bij misbruik of afhankelijkheid zonder ernstige, risicovolle of complexe bijkomende problemen

Specialistische GGz VNN
Bij misbruik of afhankelijkheid mét ernstige, risicovolle of complexe bijkomende problemen

Zowel BasisGGz VNN als Specialistische GGz VNN bieden zorg aan in verschillende plaatsen in Groningen, Friesland en Drenthe. We bieden hulp zo dicht mogelijk bij de woonplaats van uw patiënt. 

Verwijzen via ZorgDomein
U kunt uw cliënt doorverwijzen via ZorgDomein.
U vindt Specialistische GGz VNN en BasisGGz VNN onder het kopje Psychiatrie/GGZ.

VNN staat in ZorgDomein met alleen de hoofdlocaties, de cliënt zal echter altijd worden uitgenodigd op een locatie zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de cliënt (een voorbeeld:  een huisarts uit de omgeving Sneek verwijst naar Drachten, maar wij zorgen dat de cliënt in Sneek wordt uitgenodigd).

Verwijsbrief
Voordat de cliënt wordt uitgenodigd door VNN, is een verwijsbrief nodig.
De (huis)arts kan een verwijsbrief meegeven aan de cliënt. Per fax naar VNN verzenden is ook mogelijk 050 364 89 99
In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens is het niet mogelijk om de verwijsbrief naar ons per e-mail te versturen.

Zodra VNN de verwijsbrief ontvangen heeft, neemt een intakemedewerker van VNN telefonisch contact op met uw cliënt. Meestal is dit dezelfde werkdag of in ieder geval binnen 5 werkdagen.
Als uw cliënt de verwijsbrief zelf heeft meegenomen, kan hij zich aanmelden via 088 234 34 34 of met het aanmeldingsformulier van VNN. Als de aanmelding binnen is, inclusief de verwijsbrief, nemen wij contact op met uw cliënt om een afspraak te maken. 

Format verwijsbrief
De zorgverzekeraars stellen eisen aan de verwijsbrief van de artsen die naar VNN doorverwijzen. 
In de verwijsbrief moeten de volgende gegevens staan:

  • uw naam, functie en AGB-code
  • naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer verzekering van de cliënt
  • uw handtekening
  • de datum en de reden van verwijzing
  • op de verwijzing staat aangegeven of de verwijzing voor Generalistische Basis GGZ (BasisGGz VNN) is of gespecialiseerde GGZ (VNN)
  • een beschrijving van de psychische aandoening en voorgeschiedenis
  • de huidige medicatie

Wachttijden
Cliënten die besloten hebben in behandeling te gaan, willen graag snel geholpen worden. We proberen de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Aan cliënten bieden we aan om op een andere locatie hun intake en behandeling te starten, daar waar de wachttijd minimaal is.

Behandelingsvormen
In de intake wordt de ernst van de problematiek vastgesteld. Na de intake en eventuele diagnostiek (testen of vervolggesprekken met psycholoog of psychiater) bespreken we in een multidisciplinair overleg een behandelaanpak. Vervolgens bespreken we dit met de cliënt en kan de behandeling starten.
In de meeste gevallen worden cliënten van VNN ambulant of via FACT behandeld. In een kwart van de cliënten is een opname wenselijk. Soms is dit direct al duidelijk, maar meestal is eerst uitgebreidere diagnostiek noodzakelijk voordat tot opname in een kliniek wordt overgegaan.
Driekwart van onze cliënten worden ambulant behandeld gedurende een aantal weken of maanden. 

Op de hoogte gehouden
U wordt tussentijds en aan het einde van het zorgtraject van uw patiënt op de hoogte gehouden van de behandeling. U ontvangt van de behandelaar een brief over het verloop van de behandeling.

Consultatiedienst

Zowel medici (huisartsen, specialisten) als paramedici (bijvoorbeeld verloskundigen, psychologen, verpleegkundigen) kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een verslavingsarts consulteren over hun patiënten. U kunt de verslavingsarts bereiken op: 088 234 37 37. 

Lees meer