Poliklinische hulp
Anoniem chatten

Polikliniek

De meeste mensen die bij VNN om hulp vragen, worden in de polikliniek behandeld. Het betekent dat u vanuit uw eigen huis regelmatig naar één van onze locaties in de buurt komt voor een gesprek of een cursus. Dit kan individueel of in groepsverband.

Gezinsgesprekken en gezinstherapie
Verslaving is een probleem voor de verslaafde zelf,  maar ook voor zijn gezin of omgeving. VNN biedt daarom gesprekken voor het hele gezin. Samen komt u verder. U leert hoe u anders met elkaar kunt omgaan, zodat u zich beter en zelfstandiger gaat voelen.

Psychotherapie
Het kan zijn dat er naast de verslaving andere problemen spelen, zoals angstklachten. Door intensieve gesprekken met een psychotherapeut leert u omgaan met angst of depressie. Tegelijkertijd is er aandacht voor uw verslaving. De psychotherapeuten werken met gecertificeerde richtlijnen en met inzichten van specialistische verenigingen.

Terugvalpreventie 
Een opvallend probleem bij verslaving is dat mensen geregeld terugvallen in het verslavende drinkpatroon, gebruik van drugs of weer gaan gokken. In de hulp bij verslaving wordt hier veel aandacht besteed. U leert hoe u met zo’n terugval om kan gaan. 
U kunt deelnemen aan een speciale terugvalpreventie-groep. 

'Alcohol in de hand' App
U kunt bij uw behandelaar vragen om een toegangscode voor de app 'Alcohol in de hand' voor Android & Apple.
Deze app is ontwikkeld om u te ondersteunen bij uw behandeling voor een alcoholverslaving. Vraag uw behandelaar naar meer informatie.

ADHD behandeling
Het kan zijn dat u een ADHD diagnose heeft, maar ook een verslavingsprobleem. In de behandeling leert u uw drinken, druggebruik of gokken onder controle te krijgen. Maar u leert ook over ADHD en wat dat voor u betekent. Door oefeningen krijgt u weer overzicht en structuur in uw leven. Ook leert u te accepteren dat u de diagnose ADHD heeft. Sommige gesprekken zijn individueel, andere onderdelen van de behandeling volgt u in een ADHD coachingsgroep.