Methadonbehandeling

Methadonbehandeling

Anoniem chatten

Methadonbehandeling

Methadon wordt op 10 plekken in Friesland, Groningen en Drenthe geboden aan mensen die verslaafd zijn aan opiaten, zoals heroïne of opium. De behandeling vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een arts.

Wat is het doel?
Het stoppen of verminderen van heroïnegebruik is het doel van de behandeling. Daarnaast gaat het ook om verbetering van uw lichamelijke en psychische gezondheid. Door middel van methadon krijgt u een meer stabiel leven.

Wat kunt u ervan verwachten?
Methadonbehandeling is voor iedereen anders.
Afhankelijk van uw situatie en dosering haalt u uw methadon één of meerdere keren per week bij een verpleegkundige. Op de verstrekkingsdagen neemt u de methadon onder toezicht van een verpleegkundige in. De verpleegkundige bespreekt ook hoe het met u gaat en welke begeleiding u nodig heeft.

Het is belangrijk dat u dagelijks de methadon slikt. Als u niet of regelmatig komt, stoppen wij of passen we de methadonverstrekking aan. Als u dan toch weer wilt beginnen, bepaalt de arts, samen met de verpleegkundige of de behandeling hervat kan worden.

Lees meer in de cliëntenfolder Methadonbehandeling bij VNN. 

Wat zijn de voorwaarden voor en tijdens de behandeling?
Om deel te nemen aan de methadonbehandeling is het noodzakelijk dat u:

  • een verwijsbrief van uw huisarts heeft. Zonder verwijsbrief van uw huisarts kan de behandeling niet starten
  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) kunt laten zien
  • een zorgverzekeringspas heeft
  • toestemming geeft om met andere instellingen uw persoonlijke informatie uit te wisselen omdat dat de behandeling ten goede kan komen. VNN is als instelling wettelijk verplicht u hiervoor te laten tekenen voordat de behandeling kan starten.

Waar kan ik me aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij een van de hulpverleningslocaties van VNN bij u in de buurt en vragen naar de methadonbehandeling.

Aanmeldingsprocedure
De aanmeldprocedure bestaat uit:

  • Intake bij een verpleegkundige en een urineonderzoek.
  • Intake bij een arts en lichamelijk onderzoek. De arts beslist of u deel kunt nemen aan de methadonbehandeling.
  • Vervolgafspraak om te bespreken welke behandeling het beste past bij uw situatie.
    Deze afspraken leggen we vast in een zorgplan. Dit zorgplan wordt door u en uw behandelaar ondertekend en wordt ieder jaar opnieuw met u besproken.

Met welke hulpverleners krijg ik te maken?
Aan de methadonbehandeling zijn een arts, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers verbonden. Methadon valt onder de Wet op de Geneesmiddelen en wordt voorgeschreven door een arts. De verpleegkundige verstrekt de methadon onder verantwoordelijkheid van de arts. De hoeveelheid methadon die u krijgt wordt regelmatig gecontroleerd en zonodig aangepast, net zoals dat bijvoorbeeld bij diabetes het geval is.

Op welke locaties van VNN wordt er methadonbehandeling gegeven?
VNN biedt op 12 plaatsen in Noord Nederland methadonbehandeling aan: Assen, Drachten (inclusief Heerenveen en Oosterwolde), Emmen, Groningen, Hoogeveen, Leeuwarden, Sneek en  Winschoten (inclusief Hoogezand en Veendam). Zie verder bij adressen.

Als u gebruik wilt maken van methadonbehandeling zal uw behandelaar samen met u een geschikte locatie zoeken voor het afhalen en het innemen van uw medicatie.

Wat zijn de openingstijden?
De openingstijden verschillen per locatie. Informatie hierover kunt u krijgen via uw behandelaar.

Methadon tijdens vakantie
Als u op vakantie gaat kunt u methadon mee krijgen. In de folder 'Vakantie en methadon' staan de regels van de ‘vakantieverstrekking’.