Omgaan met verslaving

Anoniem chatten

Omgaan met verslaving

Wat kun je als naaste het beste doen

Praten met je partner of naaste over het drinken of drugs gebruiken is niet gemakkelijk. Een bekend verschijnsel bij verslavingsproblematiek is dat de persoon het drinken of drugs gebruiken ontkent. Of hij of zij geeft aan te drinken of drugs te gebruiken, omdat er zoveel problemen zijn. Het omgekeerde is echter waar. Veel problemen ontstaan juist door drinken of drugs gebruiken en verdwijnen bij minderen of stoppen. 

Wat biedt VNN voor familie of naasten

Contact Eenmalig adviesgesprek Eventueel gespreksgroep

Aandacht voor naasten

Door de grote gevolgen van verslavingsproblemen in een gezin, is er zodra iemand zich bij VNN aanmeldt, direct aandacht voor de gezinssituatie. Wat kunnen we betekenen?

Meer informatie of advies
Wil je meer weten over hoe je om moet gaan met iemand met een verslaving of kun je zelf hulp gebruiken?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Video afspelen
Video afspelen

In de video geeft Arend Jan Talens, systeemtherapeut van VNN, advies over 'Omgaan met het (drank)probleem van de ander'. De video duurt 23 minuten.

Veelgestelde vragen door familie of naasten

 1. Iemand aanspreken op zijn of haar drankmisbruik is best lastig. Zeker als de persoon zelf volhoudt dat er niets aan de hand is.
  Toch geven we je graag een aantal tips over hoe je om kunt gaan met een drinker:

  • ​​​​​​​Laat het maar eens misgaan
  • Houd de grote lijnen van de drinker in de gaten (om bij te springen als het misgaat)
  • Maak duidelijk dat je er altijd bent
  • Geef duidelijk aan dat je samen naar een oplossing wilt zoeken
  • Ruim geen lege flessen op, koop geen alcohol, zeg geen afspraken af
  • Ga een uit de hand gelopen ruzie niet sussen

  Bekijk ook de webinar 'Omgaan met het drankprobleem van de ander'

   

   

   

 2. Eens verslaafd, altijd verslaafd?

  Als je verslaafd bent geraakt, vraag het nogal wat moed en doorzettingsvermogen om hiermee aan de slag te gaan. Het overwinnen van een verslaving kan een jarenlang proces zijn. Het betekent vaak dat je opnieuw inhoud moet geven aan je leven.

  De mate waarin dit haalbaar is, verschilt per persoon. Sommigen overwinnen hun verslaving en kunnen zonder het middel verder leven. Anderen zullen met hun verslaving moeten leren omgaan.

  Hoe langer je verslaafd bent, hoe lastiger het is om het patroon te doorbreken. En als je er eenmaal af bent, blijf je extra gevoelig voor het middel. Denk aan roken, je zit er als je niet oppast zo weer aan vast.

 3. Is verslaving erfelijk?

  Je kunt een erfelijke aanleg voor verslaving hebben. Maar ook andere zaken als opvoeding, je persoonlijkheid, je gewoontes en de omgeving spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van verslaving.

 4. Familieleden en andere naasten van cliënten hebben een zelfstandig klachtrecht en kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP steunt bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaren en managers van VNN. Hij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling en jou als naaste.

  Je kunt de FVP bellen of mailen om een afspraak te maken:

  Aart van der Horst, telefoon: 06 15 14 74 98
  E-mail: a.vanderhorst@lsfvp.nl 

  Wil je meer informatie? Bel dan naar de advies- en hulplijn 0900 333 22 22 (10 ct./min.) op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of kijk op de website van Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Persoon www.lsfvp.nl

Familievertrouwenspersoon (FVP)

Familieleden en andere naasten van cliënten hebben een zelfstandig klachtrecht en kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP steunt bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaren en managers van VNN. Hij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling en jou als naaste.

Je kunt de FVP bellen of mailen om een afspraak te maken:

Aart van der Horst, telefoon: 06 15 14 74 98
E-mail: a.vanderhorst@lsfvp.nl 

Wil je meer informatie? Bel dan naar de advies- en hulplijn 0900 333 22 22 (10 ct./min.) op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of kijk op de website van Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Persoon www.lsfvp.nl