Omgaan met verslaving

Anoniem chatten

Omgaan met verslaving

Wat kun je als naaste het beste doen

Praten met je partner of naaste over het drinken of drugs gebruiken is niet gemakkelijk. Een bekend verschijnsel bij verslavingsproblematiek is dat de persoon het drinken of drugs gebruiken ontkent. Of hij of zij geeft aan te drinken of drugs te gebruiken, omdat er zoveel problemen zijn. Het omgekeerde is echter waar. Veel problemen ontstaan juist door drinken of drugs gebruiken en verdwijnen bij minderen of stoppen. 

Een aantal tips
Het is moeilijk om als partner, kind, familie of andere naaste te zien hoe iemand van wie je houdt door een verslaving in de problemen komt. Het is niet te verdragen hoe iemand zich kapot maakt. Je wilt dit voorkomen, maar hoe zorg je dat je de verantwoordelijkheid van de ander niet overneemt? Hoe voorkom je dat je onderdeel wordt van het patroon dat de verslaving in stand houdt? 

Omgaan met de verslaving van de ander
De keuze om wat aan het verslavingsprobleem te doen ligt bij je partner of naaste. Maak duidelijk dat hij (of zij) zelf voor zijn drank- of drugsgebruik verantwoordelijk is. Hij moet zelf meewerken aan een oplossing. Elkaar voortdurend verwijten maken helpt niet. Een goede aanpak hangt van de situatie af, maar het bestaat altijd uit 1 of meer van de volgende punten:

Wel doen:

  • je partner helpen om met problemen of gevoelens om te gaan
  • jouw grenzen aangeven
  • iets voor jezelf opbouwen
  • een vertrouwde uitlaatklep zoeken

Niet doen:

  • dreigen met bijvoorbeeld weglopen of een echtscheiding als je weet dat je dat toch niet zult doen
  • de lieve vrede bewaren
  • kinderen uit de buurt houden om te voorkomen dat de ander geïrriteerd raakt
  • het huis doorzoeken op drank of drugs

Meer informatie of advies
Wil je meer weten over hoe je om moet gaan met iemand met een verslaving of kun je zelf hulp gebruiken?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Video afspelen
Omgaan met het drankprobleem van de ander
Video afspelen

In het filmpje geeft een behandelaar van VNN advies over 'Omgaan met het drankprobleem van de ander'