Omgaan met verslaving

Anoniem chatten

Wat kun je als naaste het beste doen

Praten met je partner of naaste over het drinken of drugs gebruiken is niet gemakkelijk. Een bekend verschijnsel bij verslavingsproblematiek is dat de persoon het drinken of drugs gebruiken ontkent. Of hij of zij geeft aan te drinken of drugs te gebruiken, omdat er zoveel problemen zijn. Het omgekeerde is echter waar. Veel problemen ontstaan juist door drinken of drugs gebruiken en verdwijnen bij minderen of stoppen. 

Wat biedt VNN voor familie of naasten

  1. Contact
  2. One-off consultation
  3. Possible discussion group

Aandacht voor naasten

Door de grote gevolgen van verslavingsproblemen in een gezin, is er zodra iemand zich bij VNN aanmeldt, direct aandacht voor de gezinssituatie. Wat kunnen we betekenen?

Meer informatie of advies
Wil je meer weten over hoe je om moet gaan met iemand met een verslaving of kun je zelf hulp gebruiken?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

'Omgaan met het (drank)probleem van de ander' (lange versie)

Filmpje - 23 minuten

In het filmpje geeft Arend Jan Talens, systeemtherapeut van VNN, advies over 'Omgaan met het (drank)probleem van de ander'. De video duurt 23 minuten. Je kunt ook de korte versie van het interview bekijken

Veelgestelde vragen door familie of naasten

Familievertrouwenspersoon (FVP)

Familieleden en andere naasten van cliënten hebben een zelfstandig klachtrecht en kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP steunt bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaren en managers van VNN. Hij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling en jou als naaste. Lees meer bij vertrouwenspersoon voor familie en voor cliënten