Digitaal spreekuur voor studenten

Anoniem chatten

- English below -

Studenten aan de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen kunnen online bij ons terecht met vragen of zorgen over middelen- en schermgebruik (gamen en social media). Daarvoor hebben we een digitaal spreekuur ingesteld. Op deze manier kunnen zij vragen stellen zonder dat zij daarvoor naar ons kantoor hoeven te komen. Bovendien kan het helemaal anoniem. 

Ben je student en herken je één van de volgende vragen?

  • Wanneer is het roken van een joint eigenlijk niet meer recreatief?
  • Wat zou een maandje geen alcohol mij op kunnen leveren?
  • Ik besteed meer tijd aan het gamen dan aan mijn studie. Hoe kan ik dit omdraaien?
  • Is het normaal dat om mij heen zo vaak XTC wordt gebruikt?

Stel deze vragen gerust aan één van onze specialisten.

Wanneer? Iedere derde dinsdag van de maand tussen 19:00 en 21:00 uur. 

Hoe? Aansluiten kan hier. De link leidt je naar een pagina van Webex. Dit programma gaat automatisch downloaden als je naar de site gaat, maar je kunt het spreekuur ook bijwonen vanuit de browser als je de download annuleert. 

Hoeveel kost het? Het is gratis.

Moet ik mijn camera aanhebben? Nee, je mag helemaal anoniem blijven. Het gaat om een videogesprek, maar je kunt de camera uitschakelen wanneer je je daar niet prettig bij voelt. 

--

Digital consulation for students

Students at the Hanze University of Applied Sciences and the University of Groningen can talk to VNN online regarding questions or concerns they may have about substance use and mental health (including gaming and social media). We have set up a digital consultation hour, which means they can talk to our experts without having to come to our offices. And a big plus: they can do so completely anonymously. 

Are you a student and do you have any of the following questions?

  • At what point is smoking a joint no longer considered recreational?
  • What could I gain from giving up alcohol for a month?
  • I spend more time playing videogames than studying. How can I turn this around?
  • Is it considered normal that so many people in my environment use ecstasy?


Feel free to join the online meeting and share your questions or concerns with our trained coaches. They will listen to you, give you information and (if you want) they can also help you improve your mental and physical health. 

When? Every third Tuesday of the month between 7pm and 9pm. 

How? You can join here. The link will take you to a Webex page. This program will automatically download when you go to the site, but you can also attend the consultation from your browser if you cancel the download. 

How much does it cost? It is free.

Do I need to have my camera on? No, you can remain completely anonymous. This is a video call, but you can turn the camera off if you don't feel comfortable with it on.