Disclaimer

Verslavingszorg Noord Nederland besteedt veel aandacht aan deze website. We proberen de informatie zo zorgvuldig en actueel mogelijk aan te bieden. VNN kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van deze website.

VNN is de organisatie voor verslavingszorg voor de drie noordelijke provincies: Friesland, Groningen en Drenthe. De informatie op deze website is niet altijd locatiegebonden. Het beschikbare zorgaanbod en het aanbod van activiteiten kan per provincie en per locatie verschillen.

Links naar externe websites
Via deze website wordt ook toegang geboden tot websites en informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. VNN controleert de inhoud van andere websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van andere websites.

Vragen via e-mail
De vragen die via deze website aan VNN worden gesteld, proberen we zo snel en zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Als de vragensteller antwoord via e-mail wenst, houden wij rekening met de privacy. Alle door de vragensteller gegeven informatie behandelen we vertrouwelijk.

Cookie instellingen
VNN gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Zie voor meer informatie de pagina Privacy en Cookies

Privacy
VNN houdt zich aan regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Voor cliënten van VNN betekent dit dat we alleen met de vooraf gegeven toestemming informatie aan anderen (partner, huisarts of een andere instelling) buiten VNN geven. Tijdens de intake vragen we cliënten hiervoor de handtekening. In deze website treft u een pagina Veelgestelde vragen over recht op informatie. Hierin gaan we in op de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, gegevens in het dossier et cetera.

Copyright
De inhoud van de site is eigendom van VNN. De informatie is opgesteld door VNN tenzij anders is vermeld. De informatie kan vrijelijk gebruikt worden voor strikt persoonlijke doeleinden. Mocht u teksten willen overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze website willen maken, dan heeft u daarvoor onze toestemming nodig. Neem in dat geval contact op met de webredacteur van VNN. Mocht u op deze website onjuistheden aantreffen, dan verzoeken wij u eveneens contact op te nemen met de webredacteur. Mail naar info@remove-this.vnn.nl

Beeldmateriaal
De foto's en films in deze website zijn eigendom van VNN. Bij de meeste foto's is toestemming gevraagd aan de geportretteerden. In een enkel geval was dat niet mogelijk.
Bij een aantal teksten, zoals de ervaringsverhalen, staat expliciet vermeld dat de afgebeelde persoon op de foto niets te maken heeft met de inhoud van het artikel.
Mocht u problemen hebben dat uw foto op deze website gebruikt is, neem dan contact op met Communicatie, via communicatie@remove-this.vnn.nl

Geen medisch advies
Deze site is niet bedoeld om medische adviezen te geven. VNN kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid.