Ambulante detox

Anoniem chatten

VNN biedt een geprotocolleerde ambulante detox. De ambulante detox is een minder grote aanslag op het dagelijks leven (dan een detox in een kliniek) en wordt snel ingepland.

Dagelijks contact met VNN
In plaats van een detox in een kliniek ‘ontgiften’ cliënten in hun eigen omgeving. In de eerste fase komen ze dagelijks langs bij VNN. Daar bespreken ze hoe de detox verloopt, wordt de medicatie nagelopen en houdt de verslavingsarts hun bloeddruk, ontwenningsverschijnselen et cetera nauwlettend in de gaten. Als de detox goed verloopt wordt het dagelijks bezoek afgebouwd.

Uiteraard gebeurt het wel eens dat cliënten niet komen opdagen of dat het niet vertrouwd is dat de cliënt zelf komt. Dan gaat VNN waar mogelijk bij cliënten zelf langs. Hoe lang de ambulante detox duurt verschilt per cliënt en type verslaving. 

Snel worden geholpen
Het grootste voordeel van de ambulante detox is dat mensen niet worden opgenomen in een kliniek. Dat is toch vaak belastend en iets waar mensen tegen op zien. Eenmaal terug in hun eigen omgeving hebben ze ook tijd nodig om hun draai weer te vinden. Een ander voordeel van de ambulante detox is dat deze relatief snel wordt ingepland. Hiermee voorkom je dat cliënten tussen de aanmelding en daadwerkelijke detox zelf terugvallen.

Zorgvuldige screening en indicatie

De ambulante detox is niet voor iedereen geschikt. Een zorgvuldige screening en indicatie is essentieel. Belangrijk is dat de cliënt niet te veel last heeft van somatische klachten zoals bijvoorbeeld hartproblemen. En het risico van ontwenningsproblemen moet niet te groot zijn. Ook als er sprake is van comorbiditeit of een licht verstandelijke beperking wordt kritisch afgewogen of de cliënt in aanmerking komt. Mensen die alleen wonen of geen sociaal netwerk hebben vormen ook een risicogroep. En er zal altijd een groep cliënten blijven waarbij het belangrijk is dat er een cirkel wordt doorbroken en alleen opname in een kliniek een oplossing is.