Herstelruimte Emmen

Anoniem chatten
16 March 2022

In maart heeft Herstelruimte Emmen haar deuren geopend. Het is een ontmoetingsplaats in de Bibliotheek Emmen waar mensen welkom zijn om te werken aan hun herstel. Het kan gaan om herstel van verslaving, psychische kwetsbaarheid of andere nare ervaringen. Men kan steun vinden in de ontmoeting en het delen van ervaringen. Daarnaast is er een programma van cursussen en workshops op het gebied van zelfhulp, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of diagnose.
 

Een match tussen het sociale domein, kunst en cultuur

Herstelruimte Emmen is een initiatief van VNN, Optimaal Leven, GGZ Drenthe en Cosis. Het is een pilot. In september 2022 wordt gekeken of het project voortgezet kan worden en in welke vorm. Ervaringsdeskundigen van elk van de organisaties vormen samen de ontwikkelgroep die de herstelruimte ontwikkelt en draaiende houdt. Zij geven vorm aan de visie, de werkwijze en het programma van Herstelruimte Emmen.
Dankzij Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging heeft het geheel een plek gekregen op het zonnigste deel van de tweede verdieping van de bieb. Voor deze twee net gefuseerde partners is het vanuit maatschappelijk oogpunt vanzelfsprekend om deze pilot te faciliteren. Het is hun uitgangspunt om kunst en cultuur in te zetten om mensen de ruimte te bieden zichzelf te ontplooien en hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het is een ‘match’.

 

Achtergrond en visie

De werkwijze en visie zijn gebaseerd op een aantal kernwaarden: steun, wederkerigheid, gelijkwaardigheid, hoop, perspectief en persoonlijke ontwikkeling. Deze komen samen in het principe van Peer-support. Dat draait om het benutten van gedeelde ervaringen, begrip en wederzijdse steun. Iedereen is welkom en heeft iets bij te dragen. En samen kom je verder dan alleen.
Een ander belangrijk principe is die van de vrije ruimte. Iedereen is vrij om te komen en vrij om zelf te kiezen hoe men wil werken aan herstel. Dat kan betekenen dat ze komen reflecteren, luisteren, delen of deelnemen aan activiteiten. Niks hoeft.

 

Impact

Er wordt niet behandeld op een Herstelruimte. Het is geen onderdeel van een behandeling of een behandelplan en je hoeft niet in zorg te zijn om baat te hebben bij het aanbod. Toch kan Herstelruimte Emmen een impact hebben op zorg in bredere zin. Mensen die in afwachting zijn van zorg, of er juist aan toe zijn om uit zorg te gaan, kunnen zelf bezig gaan met hun herstel. Doordat zij zo extra ondersteund worden om de regie over hun leven te pakken kan het de druk op de zorg helpen verminderen.
 

Meer informatie

Voor meer informatie en het actuele programma kun je kijken op de website van Herstelruimte Emmen.

Vragen kun je stellen via: 085 0047 871
Of via e-mail: info@herstelruimte-emmen.nl

Download hier de flyer en deel deze gerust

  • FLyer Herstelruimte Emmen
    0.15mb