EMDR bij trauma

Anoniem chatten

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is een relatief nieuwe therapie.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere trauma-gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Hoe werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Herinneringen veranderen door EMDR en worden opnieuw in het geheugen opgeslagen, maar dan in een emotioneel minder beladen vorm.

EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Hoe ziet EMDR er in de praktijk uit?
De therapeut vraagt je om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Door middel van een bewegend lichtje die van links naar rechts gaat, een bewegende vinger of geluid in een koptelefoon, word je afgeleid. Na ongeveer een minuut stopt de afleiding en vraagt de therapeut je naar je gedachten. De EMDR-procedure brengt een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.

Effecten van EMDR
De vervelende herinneringen verliezen op een gegeven moment hun kracht en emotionele lading. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven.

De voor- en nadelen
Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Dit kan je echter wel het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Het is goed om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt.

Waar wordt EMDR gegeven?
EMDR-behandelingen worden op de meeste poliklinische vestigingen van VNN aangeboden. Als je denkt dat EMDR iets voor jou is, kun je de mogelijkheden met je hulpverlener bespreken.

EMDR bij gokverslaving: biedt het uitkomst?

Wat is de beste behandeling voor mensen met een gokverslaving? Naast CGT (Cognitieve gedragstherapie) zijn er opvallend genoeg weinig methodes bekend die een positieve invloed hebben op de behandeling van gokverslaving. Marja van Minnen, Klinisch Psycholoog bij VNN, zag in de praktijk dat EMDR bij sommige cliënten uitkomst biedt. Ze heeft hier onderzoek naar gedaan. De resultaten van haar onderzoe...