Sociaal Juridische Dienstverlening

Waarom Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
De ervaring leert dat veel cliënten met verslavingsproblematiek één of meerdere problemen hebben op maatschappelijk gebied. Zonder adequate hulp op dit gebied is er een grote kans dat de meeste (ex-)verslaafden opnieuw kiezen voor gebruik omdat deze problemen een grote rol in hun leven blijven spelen.

Begeleiding van de SJD
Op diverse afdelingen binnen de VNN zijn Sociaal Juridisch Dienstverleners (SJD-medewerkers) werkzaam. De SJD-medewerkers begeleiden op het gebied van:

 • schulden
 • justitie, zoals boetes
 • huisvesting, verzekeringen
 • uitkeringen
 • belastingen en de diverse toeslagen (huur, zorg, kindgebonden budget)
 • kinderbijslag
 • kwijtscheldingen
 • het (opnieuw) leren met geld omgaan
 • bezwaarschriften
 • contact met diverse instanties (sociale dienst, advocaten, belastingdienst, kredietbank, bewindvoerders etc.)

Daarnaast geven de SJD-medewerkers advies op het gebied van de wet- en regelgeving. Verwijzen door en bemiddelen bijvoorbeeld tussen client en de schuldeisers zoals deurwaarders en het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Soms is er op verzoek contact over financiële zaken met de (ex)partner of met de werkgever. Vorm en inhoud van begeleiding van de SJD moet passen binnen het programma van iedere afzonderlijke afdeling en kan per afdeling verschillen.

SJD in het behandelplan
De SJD-begeleiding wordt met name ingezet bij cliënten die langdurig opgenomen zijn in een verslavingskliniek zoals Hoog-Hullen, Breegweestee, De Borch. De SJD-begeleiding wordt opgenomen in het behandelplan. Op andere afdelingen kan er ook sprake zijn van SJD. Vraag er naar bij uw hulpverlener. Deze weet of er een SJD-er betrokken is bij het team.

Begeleiding
Een SJD-er heeft kennis van zaken rondom werkgevers, uitkeringen, dreiging van woningontruiming, diverse aanmaningen, belastingaangiftes of aanvragen voor huur en zorgtoeslag, het schrijven van bezwaarschriften met betrekking tot uitkeringen en dergelijke. We spreken over begeleiding omdat we een beroep doen op de zelfredzaamheid en het lerend vermogen van de individuele cliënt. De SJD-er neemt in principe weinig uit handen, maar biedt ondersteuning aan. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief naar schuldeisers of bij het telefoneren naar een schuldeiser.

Wat doet de Sociaal Juridisch Dienstverlener?

 • onderhandelt met de schuldeisers, soms werkgevers en uitkerende instanties
 • bemiddelt tussen cliënt en schuldeiser, soms werkgevers
 • adviseert cliënt op ieder gebied van de wet- en regelgeving op het gebied van de materiële hulpverlening
 • inventariseert probleemgebieden zoals schulden
 • begeleidt bij het invullen van de diverse formulieren
 • begeleidt en ondersteunt cliënten met het schrijven van brieven of telefoongesprekken
 • heeft contacten met diverse instanties zoals sociale diensten, deurwaarders, advocaten (strafrecht, familierecht, sociaal zekerheidrecht), kredietbanken, bewindvoerders, politie
 • kan juridische bijstand regelen
 • checkt zorgverzekeringen en uitkering
 • doorverwijzen naar kredietbanken