Duurzaam Verblijf

Duurzaam Verblijf in Beilen

Kliniek VNN / GGZ Drenthe in Beilen
In Nederland zwerven naar schatting 10.000 dak- en thuislozen rond. Veel van hen hebben een psychiatrische stoornis, zoals:

  • schizofrenie
  • chronische psychose
  • bipolaire stoornis
  • borderline persoonlijkheidsstoornis
  • ADHD én een langdurige verslaving.

Hiervoor zijn ze talloze malen opgenomen, behandeld en begeleid, met zorg die tot onvoldoende resultaten leidde. Ze vielen terug in een uitzichtloos bestaan, aan de rand van de samenleving.

GGZ Drenthe en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) nemen de zorg van een deel van deze groep op zich in de kliniek voor Duurzaam Verblijf in Beilen. In deze kliniek werken we aan de lotsverbetering en een menswaardiger bestaan van in totaal 120 mensen in schrijnende situaties. De patiënten worden gedwongen opgenomen met een Rechterlijke Machtiging (RM). Dit is een maatregel in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen.

Menswaardiger bestaan
De kliniek voor Duurzaam Verblijf is bedoeld als permanente voorziening en in eerste instantie gericht op stabilisatie van de patiënten. Het doel van GGZ Drenthe en VNN is de kwaliteit van het bestaan van deze mensen weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen. De voorziening in Beilen heeft daarmee een ‘last resort’ functie. De meesten hebben naar verwachting blijvende psychiatrische en lichamelijke zorg nodig. Daarmee heeft deze zorg ook het karakter van verpleeghuiszorg.

Behandeling
In de eerste fasen van de opvang is alles gericht op stabilisatie, somatische zorg en omgang met anderen. Daarna wordt onder andere onderzocht welke praktische vaardigheden kunnen worden aangeleerd of vergroot. In een latere opnamefase volgt begeleiding naar een gesloten interne woonvorm binnen de voorziening.

Zie ook de folder over Duurzaam Verblijf en het interview met medewerkers in Omslag, relatieblad van VNN.

Contact
De kliniek is gevestigd in Beilen. Telefoon (0593) 85 51 11 (24 uur per dag).
E-mail: duurzaamverblijf@remove-this.ggzdrenthe.nl