"Help, mijn buurman (ver)zuipt"

Het project Help, mijn buurman (ver)zuipt (HmBV)  wil voorkomen dat mensen met een alcoholverslaving het syndroom van Korsakov ontwikkelen. Het project heeft ook als doel om de zelfredzaamheid te stimuleren. Door het verstrekken van maaltijden met vitaminesupplementen wordt gewerkt aan een gezonde voedingsbasis. De maaltijdverstrekking is tegelijkertijd een middel om contact en een vertrouwensrelatie op te bouwen. 

Maaltijdverstrekking
Help mijn Buurman (Ver)zuipt is een project dat in meerdere steden wordt uitgevoerd. In het noorden van het land is dat in Emmen, Hoogeveen, Assen en Winschoten.

HmBV is ingebed in ambulante behandel- en zorgprojecten voor mensen met verslavingsproblematiek. De maaltijden worden verstrekt door ervaringsdeskundigen, samen met studenten van Hogeschool Windesheim uit Zwolle en de Hanze Hogeschool uit Groningen, leergang verslaving, die op deze manier vertrouwd raken met het werkveld en met cliëntgericht werken.

Doel
Belangrijke doelstellingen van het project zijn: 

  • Preventief zorgaanbod creëren t.b.v. mensen met een alcoholprobleem en kans op het Korsakovsyndroom, in een thuiswonende, maar in een geïsoleerde situatie;
  • Stimuleren van maatschappelijke participatie van mensen met bovengenoemde problematiek, door heen maaltijdvoorziening met toegevoegde vitaminesupplementen
  • Aanbieden van werkervaring met alcoholverslaafden aan HBO- studenten, met studierichting OGGz en verslavingszorg.

De rol van ervaringsdeskundigen ligt in het leggen van contact en het opbouwen van een vertrouwelijke relatie met cliënten Dit vormt een cruciaal element in het project. 
Het project heet  in de wandelgangen ‘het maaltijdenproject’.  

De doelgroep
Het project is uitsluitend bedoeld voor mensen met alcoholverslaving. Maar ook mensen die ‘achter de voordeur’ dreigen te verkommeren, zoals mensen die net een opname in de psychiatrische kliniek achter de rug hebben. In het project wordt gesproken over ‘zorgwekkende zorgmijders’.  Dit zijn mensen die geen zorg willen. Maar ze willen wel contact. 

In Hoogeveen en Emmen is het de bedoeling dat het contact na maximaal een jaar wordt afgebouwd en de persoon wordt overgedragen aan de reguliere zorg voor een “passend vervolg”. De projecten in Hoogeveen, Emmen en Winschoten zijn ingebed in FACT-teams.  

Contact leggen
Primair is het werk van HmBV gericht op contact leggen door het verstrekken van een maaltijd. De maaltijdverstrekking is een manier om met de cliënt in gesprek te raken over zijn gezondheid, het alcoholgebruik en sociale omstandigheden. Dit is om de allereerste stap naar herstel bij de betreffende persoon in gang te zetten.

Citaat
De kracht van de maaltijdverstrekking is dat je iets komt brengen, niet iets komt halen. Een ervaringsdeskundige citeert:
“Deze mensen hebben hun leven lang moeten geven, altijd moeten mensen iets van ze, daar ontsporen ze ook vaak door. Ze moeten maar meedraaien, vaak in dingen waar ze niet veel van snappen. En komt iemand iets brengen, iets menselijks en dat geeft iets aparts. En dan gaat het puur om het contact van mens tot mens, en dan ben ik even geen hulpverlener. Dan ben ik gewoon de mens Hans die zich interesseert in de medemens.  En dat voelen ze, dat merken ze. En als je zo het contact kun leggen, dan kun je verder”. 

Ervaringsdeskundigheid
Sommige cliënten vragen de ervaringsdeskundige expliciet naar zijn achtergrond. Ze willen weten of het echt waar is dat hij ook verslaafd is geweest en hoe hij is gestopt. Daarmee is de ervaringsdeskundige niet alleen expert in het contact leggen maar fungeert ook als rolmodel. Hij is het levende bewijs dat het mogelijk is te stoppen met drinken en een waardevol en gerespecteerd bestaan op te bouwen.