Hulp bij verslaving

Zoekt u hulp voor uw gebruik van alcohol, drugs, gamen of gokken, neem dan contact op met uw huisarts. Als hulp bij VNN een juiste stap voor u is, ontvangt u een verwijsbrief van de huisarts of de huisarts stuurt deze rechtstreeks naar VNN. 

Aanmelden
Heeft u een verwijsbrief van de huisarts meegekregen? Dan kunt u zich direct aanmelden bij VNN met het aanmeldformulier. Na ontvangst van het formulier, inclusief de verwijsbrief, neemt de hulpverlener van VNN contact met u op.

Heeft uw huisarts de verwijsbrief direct aan VNN gestuurd, dan neemt VNN contact met u op voor het maken van een afspraak. Mogelijk heeft u dan wel een zogeheten 'patiëntenbericht' van uw huisarts ontvangen. Hierop kunt u ook lezen dat VNN contact met u op zal nemen.

Uw eerste afspraak bij VNN is een intakegesprek op een van onze locaties. Na het intakegesprek stelt VNN een behandelplan op en bespreekt dat met u.

Start
Na het intakegesprek kunt u starten met de behandeling. De behandeling hangt af van hoe ernstig uw problemen zijn, maar ook wat er het beste bij u past. De behandeling wordt vastgelegd in een zorgplan. Daarin staat ook wat u precies wilt bereiken en wie of wat u daar nog meer voor nodig hebt. De hulp start zo spoedig mogelijk na de intake. Soms is er een wachttijd

Zie ook Hulp bij crisis

Kosten
Aan de behandeling van VNN zijn kosten verbonden. 
Lees meer bij Wat zijn de kosten?