Afkicken in een kliniek

Wat is afkicken?
Afkicken is het stoppen met gebruiken van een verslavend middel . Sommige mensen verlangen er naar om af te kicken. Anderen zien er juist tegenop. Het lichaam protesteert met afkickverschijnselen omdat het gewend is geraakt aan een verslavend middel. De afkickverschijnselen, of ontwenningsverschijnselen, kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn. U kunt er op rekenen dat we u zorgvuldig begeleiden bij het afkicken.

Wat is het doel van de behandeling?
Het behandelprogramma van VNN in de kliniek Vossenloo of kliniek Bolsterburen is gericht op het stoppen van het gebruik van verslavende middelen en het aanpakken van alle bijkomende problemen.

De behandeling

 • U krijgt medische en verpleegkundige begeleiding en behandeling om u lichamelijk te ondersteunen bij het ontwennen. Een verslavingsarts heeft de eindverantwoordelijkheid
 • Er is sociotherapeutische begeleiding, gericht op u en uw verslaving. Sociotherapeuten geven informatie over het gebruik van verslavende middelen en de ellende die drank en drugs met zich meebrengen. Zij kijken naar het verslavingsgedrag dat u ontwikkeld heeft en besteden aandacht aan een aantal basisprincipes. Samen met u willen we voorkomen dat u terugvalt in het gebruik van verslavende middelen.
 • U neemt deel aan activiteiten om u te ondersteunen bij het herstellen van contact met lichaam, emoties en geest. Er zijn hulpverleners die werken met bewegen (psychomotorische therapie) of creativiteit (creatieve therapie).
 • Een psychiater of psycholoog kan bij de behandeling worden betrokken.

Dagindeling
Elke dag heeft dezelfde structuur. Met de mensen die zijn opgenomen vormt u een groep. Op afgesproken tijden eet u met elkaar en drinkt u samen koffie of thee. Zodra u ertoe in staat bent, doet u mee met het corvee en het wandelen buiten. Dagelijks zijn de volgende onderdelen ingepland:

 • bewegen (psychomotorische therapie)
 • groepsgesprek over ontwenning, regelzaken, algeheel welzijn en leefstijl
 • voorlichting
 • voorkomen van terugval

Bezoek
Tijdens een opname is het contact met de buitenwereld belangrijk. Familie, vrienden en kennissen zijn welkom om de kliniek te bezoeken. Er zijn vaste bezoekuren. Aan het begin van uw opname ontvangt u een programma met daarin de bezoektijden. 

Familie
Familie kan op bezoek komen en kan ook telefonisch met u contact houden. Er kan ook een gesprek tussen de familie en u geregeld worden onder begeleiding van een sociotherapeut.

Regels
Binnen de kliniek gelden 4 basisregels. Deze regels zijn bedoeld voor uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.

 • geen verslavende middelen of medicijnen gebruiken in de kliniek. U mag alleen de medicijnen gebruiken die de arts u voorschrijft.
 • geen onderling geweld of dreigen met geweld
 • geen onderlinge seksuele relaties
 • geen onderlinge handel of andere zakelijke transacties

Meer informatie
Er is regelmatig een voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe cliënten. Daar krijgt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u uw vragen stellen.

Kliniek Bolsterburen
Bezoekadres: Kastanjelaan, Pand D 18441 NC Heerenveen
Telefoon 088 234 35 00

Kliniek Vossenloo
Oosterbroek 1c9761 TG Eelde
Telefoon 088 234 37 37