Cursus voor ouders

Stelt u zichzelf ook weleens de vraag hoe groot de kans is dat uw kind drugs gaat gebruiken? Of vindt u het lastig om regels te stellen als het gaat om alcoholgebruik? 
Dan kunt u deelnemen aan verschillende informatiebijeenkomsten die VNN organiseert voor ouders.

Er zijn verschillende bijeenkomsten, namelijk:

 • Cursus 'Help! Mijn kind gebruikt'

  Deze cursus is bestemd voor ouders die:
  - één of meerdere kinderen hebben waarbij problemen (zijn) ontstaan door alcohol, drugs of gamen
  - hun ouderrol willen bespreken en willen oefenen met het stellen van grenzen
  - hun ervaringen willen bespreken met andere ouders

  Lees meer over deze cursus. Voor meer informatie kunt u terecht bij Voorlichting & Preventie

 • Ouderpraatgroep (voor ouders met volwassen kinderen)

  De praatgroep is bedoeld voor ouders die worstelen  met het negatieve gedrag van een volwassen kind dat verslaafd is. 
  Lees meer over de Ouderpraatgroep