Een gesprek

Als je de controle over je blowen, drinken of gamen bent kwijtgeraakt, kun je ervoor kiezen om hulp te zoeken. Bel naar VNN, 088 234 34 34, en maak een afspraak met een medewerker. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.

Bellen voor een afspraak
Als je VNN belt voor een afspraak, stelt een medewerker telefonisch een paar vragen. Vragen zoals waar je woont, wie je huisarts is en wat je gebruikt. 

Je maakt meteen een afspraak voor een eerste gesprek met een medewerker die er speciaal voor jongeren is.

Het eerste gesprek
In overleg met de medewerker spreek je af waar je elkaar zult zien voor het eerste gesprek. Meestal is dat in een gebouw van VNN, maar je kunt ook afspreken op school of op een bankje in een park. Als je het erg spannend vind, kun je je vader of moeder of een vriend meenemen.

Samen met de hulpverlener praat je over wat je dwars zit, hoe je leven eruit ziet en wat je daaraan wilt veranderen. In dat eerste gesprek gebruikt de hulpverlener een vragenlijst om jouw situatie goed in beeld te krijgen. 

Afspraken over je doel
Na het eerste gesprek wordt samen met jou afgesproken hoe de hulp er voor jou uit ziet en welk doel je wilt bereiken. Dat is bij iedereen weer verschillend. Je wilt in ieder geval werken aan verandering van je middelengebruik. Dat kan stoppen zijn, maar als minderen met je gebruik haalbaar lijkt, kan dat ook.

In het zogenaamde behandelplan worden de afspraken die jij en je hulpverlener maken, vastgelegd.

Wekelijkse gesprekken
Je kunt besluiten om wekelijks een afspraak met je hulpverlener te hebben. Je krijgt een vaste hulpverlener, dus niet iedere keer iemand anders. Je kunt met deze hulpverlener ook altijd overdag bellen en sms’en. 

In de gesprekken werk je samen toe naar het doel dat is vastgelegd in je behandelplan.

Je kunt ook behoefte hebben aan andere hulp. Bijvoorbeeld bij je studie of bij het aanvragen van een uitkering, of bij je woonsituatie. Ook hier zijn mogelijkheden voor.  Dit bespreek je met je hulpverlener.

Vertrouwen
De hulpverlener heeft een beroepsgeheim. Je maakt samen afspraken over met wie er over je problemen gepraat mag worden.